Kontrola przeprowadzona przez Państwową Agencję Atomistyki

Instytucja kontrolująca:
Państwowa Agencja Atomistyki

Kontrola przeprowadzona w dniach:
12.09.2019 r.

Zakres kontroli:
Zgodność wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na przechowywaniu w magazynie odpadów promieniotwórczych powstałych w pracowni izotopowej kl. III.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli