Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Instytucja kontrolująca:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Kontrola przeprowadzona w dniach:
15.04 – 07.05.2019 r.

Zakres kontroli:
Zgodność prowadzenia oceny genetycznej owiec z obowiązującymi przepisami.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli