Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Instytucja kontrolująca:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Kontrola przeprowadzona w dniach:
03 – 04.12.2019 r.

Zakres kontroli:
Przestrzeganie przepisów w odniesieniu do prowadzenia ksiąg rodów gęsi.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli