Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2020-12-29 @ 10:52:45). Najnowsza wersja

Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Instytucja kontrolująca:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Kontrola przeprowadzona w dniach:
17.09 – 26.09.2019 r.

Zakres kontroli:
Sposób wykorzystania środków pochodzących z dotacji budżetowych udzielonych w 2018 roku na pokrycie kosztów badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli