Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Instytucja kontrolująca:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Kontrola przeprowadzona w dniach:
21.08 – 06.09.2019 r.

Zakres kontroli:
Zgodność programów hodowlanych świń z obowiązującymi przepisami.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli