Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Instytucja kontrolująca:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Kontrola przeprowadzona w dniach:
05.06 – 14.08.2019 r.

Zakres kontroli:
Realizacja programów ochrony zasobów genetycznych bydła ras polskiej czerwonej (RP) i białogrzbietej (BG) w latach 2017-2018.

Dokumenty kontrolne:
Wystąpienie pokontrolne