Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2018-12-13 @ 11:16:40). Najnowsza wersja

Kontrola przeprowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Instytucja kontrolująca:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Kontrola przeprowadzona w dniach:

02.02 – 23.02.2018 r.

Zakres kontroli:
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych swiadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Dokumenty kontrolne:

Protokół kontroli