Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2018-12-13 @ 12:35:51). Najnowsza wersja

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Instytucja kontrolująca:
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Kontrola przeprowadzona w dniach:
23.03 – 23.03.2018 r.

Zakres kontroli:
Kontrola sprawdzające wykonanie nakazów zawartych w decyzji Nr 5420/2017 z dnia 16 sierpnia 2016 r. znak sprawy HP_PZ-430-7686/2016 oraz kontrola dotycząca realizacji wymogów ustawy z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli