Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy

Instytucja kontrolująca:
Państwowa Inspekcja Pracy

Kontrola przeprowadzona w dniach:
21.06 – 05.07.2018 r.

Zakres kontroli:
Sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia operacji zamkniętego użycia GMO.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli