Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytucja kontrolująca:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kontrola przeprowadzona w dniach:
23.07 – 18.10.2018 r.

Zakres kontroli:
Proces sprzedaży składników majątkowych Instytutu Zootechniki PIB, zawierania przez Instytut umów cywilnoprawnych oraz innych wybranych zagadnień funkcjonowania i działalności Instytutu, w latach 2016-2018.

Dokumenty kontrolne:
Wystąpienie pokontrolne