Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Instytucja kontrolująca:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Kontrola przeprowadzona w dniach:
26.02 – 15.03.2018 r.

Zakres kontroli:
Prawidłowość prowadzenia oceny wartości hodowlanej i tworzenia list rankingowych buhajów ras mięsnych za rok 2017 oraz sprawdzenie usunięcia uchybień stwierdzonych podczas poprzednich kontroli.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli