Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Instytucja kontrolująca:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Kontrola przeprowadzona w dniach:
01.10 – 11.10.2018 r.

Zakres kontroli:
Sposób wykorzystania środków pochodzących z dotacji budżetowych udzielonych na pokrycie kosztów badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej w zadaniach:

  1. Analiza zmienności użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi na przykładzie maksymalnie: 250 sztuk gęsi rypińskich (Ry), 250 sztuk gęsi garbonosych (Ga), 250 sztuk gęsi pomorskich (Po);
  2. Analiza zmienności użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi na przykładzie maksymalnie: 280 sztuk gęsi romańskiej (Ro), 300 sztuk gęsi słowackiej (Sł), 300 sztuk gęsi landes (LsD-01);
  3. Analiza zmienności użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi na przykładzie maksymalnie: 250 sztuk gęsi lubelskich (Lu), 250 sztuk gęsi kieleckich (Ki), 250 sztuk gęsi podkarpackich (Pd);
  4. Analiza zmienności użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi na przykładzie maksymalnie: 300 sztuk gęsi kartuskiej (Ka), 300 sztuk gęsi suwalskiej (Su), 400 sztuk gęsi kubańskiej (Ku);
  5. Analiza zróżnicowania hodowlanych populacji wybranych rodów kaczek na podstawie cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych, na przykładzie maksymalnie: 200 sztuk kaczek pekin duński (P-8), 200 sztuk kaczek pekin francuski (P-9) i 200 sztuk kaczek pekin angielski (LsA);
  6. Analiza zróżnicowania hodowlanych populacji wybranych rodów kaczek na podstawie cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych, na przykładzie maksymalnie: 200 sztuk kaczek Pekin krajowy (P-33), 200 sztuk kaczek pomniejszonych (K-2), 200 sztuk kaczek (Kh0-1 ),
    zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju W si z dnia 29 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1170, z późn. zm.).

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli