Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2020-04-14 @ 09:24:23). Najnowsza wersja

Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Instytucja kontrolująca:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Kontrola przeprowadzona w dniach:
08.08 – 23.08.2018 r.

Zakres kontroli:
Sposób wykorzystania środków pochodzących z dotacji budżetowych udzielonych na pokrycie kosztów badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej w zadaniach:

  1. Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie maksymalnie:800 sztuk kur leghorn (G-99), 930 sztuk kur leghorn (H-22) i 930 sztuk kur sussex (S-66);
  2. Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie maksymalnie: 930 sztuk kur rhode island red (R-11 ), 1050 sztuk kur rhode island red (K-22) i 1080 sztuk kur rhode island white (A-33);
  3. Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie maksymalnie: 1130 sztuk kur żółtonóżka kuropatwiana (Ż-3 3) i 1130 sztuk kur zielononóżka kuropatwiana (Z-11 ),
    zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1170, z późn. zm.).

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli