Aktualnie przeglądasz poprzednią wersję artykułu (2020-04-09 @ 11:48:44). Najnowsza wersja

Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Instytucja kontrolująca:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Kontrola przeprowadzona w dniach:
11.06 – 20.07.2018 r.

Zakres kontroli:
Sposób wykorzystania środków pochodzących z dotacji budżetowych przyznanych podmiotowi w latach 2016-2017 na dofinansowanie kosztów subsydiowanych usług związanych z prowadzeniem oceny wartości hodowlanej świń, w tym w zakresie oceny użyteczności tucznej i rzeźnej świń dokonywanej po uboju, na rzecz hodowców MŚP.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli