Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Instytucja kontrolująca:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Kontrola przeprowadzona w dniach:
11.06 – 20.07.2018 r.

Zakres kontroli:
Sposób wykorzystania środków pochodzących z dotacji budżetowych przyznanych podmiotowi w latach 2016-2017 na dofinansowanie kosztów subsydiowanych usług w zakresie prowadzenia oceny wartości hodowlanej bydła na rzecz hodowców MŚP.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli