Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Instytucja kontrolująca:
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Kontrola przeprowadzona w dniach:
20.03 – 28.03.2018 r.

Zakres kontroli:
Zgodność prowadzenia ksiąg kóz rasy karpackiej w latach 2015-2017 z obowiązującymi uregulowaniami w tym zakresie.

Dokumenty kontrolne:
Protokół kontroli